Hoe gaat het met je?

Wat kun je als werkgever doen aan stressgerelateerd verzuim

(Werk)stress is een van de belangrijkste oorzaken van verzuim in Nederland. Wat kun je als leidinggevende doen om te voorkomen dat stress gerelateerde klachten leiden tot uitval onder medewerkers?

Wacht niet te lang

Het is belangrijk om op tijd de klachten te signaleren en een plan op te stellen hoe erger te voorkomen. Des te eerder je klachten signaleert des te groter de kans dat iemand gezond en aan het werk blijft. Met vroegtijdige ondersteuning kan in het overgrote deel van de gevallen voorkomen worden dat een werknemer uitvalt. Mocht het toch tot een ziekmelding komen dan kan een vroege signalering van psychische klachten de verzuimduur met een derde verkorten.

Soms ontbreekt het aan tijd of know-how om dit gesprek met je medewerker te voeren. Een medewerker op zijn beurt voelt zich lang niet altijd vrij om psychische klachten, zoals stress, met de werkgever te bespreken. Het is toch vaak nog een taboe. Mensen zijn bang voor baanverlies. Of, als de problemen in de privésfeer liggen, vindt men dat het niet op het werk thuishoort.

Een vertrouwelijke derde

In deze gevallen biedt een externe counselingsdienst, zoals MentaVitalis, uitkomst. Wij bieden een veilige plek waar medewerkers 24 uur per dag 7 dagen in de week naar toe kunnen bellen. Vertrouwelijkheid is een belangrijke sleutel tot succes. Het verlaagt de drempel om begeleiding te zoeken. Hetzelfde geldt voor het regelen van een snelle en passende doorverwijzing. Wij zorgen dat mensen direct terecht kunnen bij de juiste professional.

Meestal zien we dat cliënten tijdens het traject alsnog besluiten problemen met hun leidinggevende te bespreken. Maar het initiatief hiervoor laten wij altijd bij de persoon zelf. Aan de organisatie koppelen wij terug hoeveel medewerkers gebruik hebben gemaakt van de dienstverlening en welke problematieken er in het algemeen kunnen spelen, maar deze gegevens zijn niet tot een individu herleidbaar. Desgewenst brengen we trends en probleemgebieden in kaart en denken we mee over organisatiebrede aanpassingen en interventies.

De kracht van aandacht

Het belangrijkste instrument blijft echter het gesprek: mét volle aandacht én zonder consequenties. Een oprecht en welgemeend ‘hoe gaat het met je?’ kan al veel doen.

15 jaar ervaring op het gebied van verzuimpreventie sterkt ons in de overtuiging dat dit de manier is om mensen duurzaam en met plezier en motivatie aan het werk te houden.

Nieuwsgierig wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?

Neem gerust contact op via aandacht@mentavitalis.nl of bel naar 088 – 22 44 6oo.

Delen:

Bevlogen blijven werken

Wanneer je werkgever of arbeidsongeschiktheidsverzekeraar een samenwerking met MentaVitalis heeft, kun je kosteloos en vertrouwelijk van onze coaching gebruik maken.

Contactformulier