Voorkomen is beter dan genezen

Het ziekteverzuim onder werknemers is historisch hoog en geeft veel bedrijven kopzorgen: verzuim is kostbaar en verergert het al zo knellende personeelstekort. Werknemers hebben baat bij een prettige werksfeer, autonomie, ontwikkeling en flexibiliteit.

Vertrouwelijk

Voor een effectief preventiebeleid is het nodig dat werknemers een plek hebben waar ze altijd veilig en vertrouwd terecht kunnen. Als een werkgever dit buiten de organisatie bij deskundige partners belegt, verlaagt dat de drempel voor werknemers om tijdig aan de bel te trekken. Met een overbelaste GGZ is het bovendien belangrijk dat een medewerker snel bij een deskundige coach of psycholoog terecht kan, zodat problemen direct aangepakt kunnen worden. Mentale veerkracht en weerbaarheid zijn te trainen.

Coaching is niet alleen belangrijk voor het individu en het voorkomen van uitval, maar heeft ook een positieve invloed op de manier van samenwerken binnen een team. Het psychologisch kapitaal is met maatwerk te versterken.
Daarbij is het van belang dat leidinggevenden aandacht hebben voor het mentale welzijn van hun werknemers.

Investeren in preventieve coaching

Met vertrouwelijke gesprekken en laagdrempelige, directe beschikbaarheid (zonder wachttijden) is veel winst te behalen.
Investeren in preventieve coaching loont, zo weet MentaVitalis vanuit haar dagelijkse praktijk. Steeds meer wetenschappelijke onderzoeken staven deze bevinding uit de praktijk.

Rapport MentaVitalis i.s.m ABN AMRO: Voorkomen verzuim is goedkoper dan genezen 2023

Delen:

Bevlogen blijven werken

Wanneer je werkgever of arbeidsongeschiktheidsverzekeraar een samenwerking met MentaVitalis heeft, kun je kosteloos en vertrouwelijk van onze coaching gebruik maken.

Contactformulier