Verzuim voorkomen en kosten verlagen

Verzuim kan je organisatie veel geld kosten, met name langdurig verzuim. Naast de verplichte loondoorbetaling krijg je als organisatie al snel te maken met omzetverlies, kosten voor vervanging en de kosten van verzuimbegeleiding. Hoe voorkom je hoge kosten door verzuim? En beter nog, hoe verdien je een investering in preventie terug?

Download onderaan de pagina onze whitepaper en lees meer.

Tips om verzuim te voorkomen

  • Vergroot betrokkenheid
  • Zorg voor balans
  • Herken signalen en kom in actie
  • Voorkom overbelasting door stress
  • Stimuleer een gezonde leefstijl
  • Investeer in ontwikkeling en voorkom verloop
  • Bied direct professionele ondersteuning

MentaVitalis is dè expert op het gebied van duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, stress- en burn-outpreventie.

92% van de mensen blijft tijdens de begeleiding door MentaVitalis aan het werk. De helft geeft aan dat zij zonder deze ondersteuning zou zijn uitgevallen. 

Vergroot betrokkenheid

Bij medewerkers die zich betrokken voelen, ligt het verzuim aanzienlijk lager dan bij minder betrokken medewerkers. Je vergroot betrokkenheid door interesse te tonen in de medewerker, te luisteren naar hoe het gaat en actie te ondernemen als dat gewenst is. Daar moet dan wel ruimte voor zijn binnen de organisatie.

Zorg voor balans

Hiermee wordt bedoeld dat de medewerker zelf kan zorgen voor een goede balans tussen werkzaamheden die energie kosten en die energie geven. Het kan gaan om activiteiten, omstandigheden, omgevingen of personen. De ervaring leert dat de energiebalans persoonlijk is. Zo krijgt de ene medewerker er energie van om veel te overleggen met collega’s, terwijl een ander hierop helemaal leegloopt. Het is dan ook belangrijk om hier het gesprek over te voeren. Soms kunnen kleine aanpassingen al een groot verschil maken.

Herken signalen en kom in actie

Als organisatie is het goed om oog te hebben voor signalen van medewerkers. Signalen van burn-out of overbelasting zijn bijvoorbeeld: vermoeidheid, concentratie- en geheugenproblemen, verminderd probleemoplossend vermogen, slechter slapen, minder kunnen verdragen, emotioneel reageren en fysieke spanningsklachten. Ook is het soms merkbaar in het gedrag: zich meer terugtrekken, meer klagen, zich vaker kortdurend ziek melden, zich boos maken over (ogenschijnlijk) kleine dingen en minder goed voor zichzelf zorgen. Signalen die wijzen op dreigende uitval worden vaak te laat herkend. Zeker bij dit soort klachten is het belangrijk dat de medewerker snel ondersteuning krijgt.

Voorkom overbelasting door stress

Het aantal mensen dat langdurig uitvalt neemt toe. Uitval is regelmatig een gevolg van iemands persoonlijke situatie en beleving, thuis en op het werk en de manier waarop daarmee wordt omgegaan. Vaak wordt het veroorzaakt door een chronisch hoge werkdruk, in combinatie met spanningen in de privésfeer en te weinig ontspanning.

Wanneer iemand langere tijd stress ervaart, en daar onvoldoende momenten van ontspanning en herstel tegenover staan, kan dit leiden tot overspanning en uiteindelijk burn-out.

Een dag uitval van een medewerker kost gemiddeld minimaal €250,-

Stimuleer een gezonde leefstijl

Onze gezondheid wordt beïnvloed door onze leefstijl en door onze leefomgeving. Vaak is het bij stress en overbelasting moeilijk om aan je fysieke welzijn te denken en te werken. Wie zich moe voelt, is al gauw geneigd juist minder te bewegen en ongezonder te leven.

Medewerkers willen vaak niet dat de werkgever zich met de fysieke gezondheid bemoeit. Als organisatie kun je wel faciliteren met bijvoorbeeld vertrouwelijke coaching. In bijvoorbeeld leefstijlcoaching wordt eerst gericht op herstel van de stresssituatie, en vervolgens op de fysieke vitaliteit. De medewerker neemt zo zelf verantwoordelijkheid en komt in actie.

Investeer in ontwikkeling en voorkom verloop

In bepaalde beroepsgroepen is de uitstroom bijzonder groot. Zowel het vinden als het behouden van medewerkers is prioriteit. Met individuele coaching geeft een organisatie alle medewerkers de kans om zich te ontwikkelen. De kans op verloop is hierdoor kleiner en bespaart werving- en selectiekosten en de inwerktijd. In deze arbeidsmarktkrapte is dat veel winst.

Ontwikkeling van medewerkers draagt aantoonbaar bij aan het financieel resultaat. Ook daardoor verdient een investering in coaching zich terug.

Directe professionele ondersteuning

Als medewerkers al tegen een burn-out aan zitten, is dat een teken dat er te laat aan de bel wordt getrokken. Daarbij zien we de grenzen van wat leidinggevenden kunnen versus wat medewerkers willen. Hierbij speelt professionaliteit, tijd en psychologische veiligheid een rol.

Een organisatie kan dit voor zijn. Met een samenwerking met MentaVitalis kan de medewerker 24/7 preventieve ondersteuning krijgen zodat de draag- en veerkracht vergroot wordt. Ook voor andere vraagstukken kan de medewerker bij MentaVitalis terecht.

In onze whitepaper vind je 9 redenen voor het kosteloos aanbieden van coaching aan alle medewerkers. Vul hier je gegevens in zodat je de whitepaper kunt inzien.

Of neem contact op voor een persoonlijk gesprek.

 

Bevlogen blijven werken

Wanneer je werkgever of arbeidsongeschiktheidsverzekeraar een samenwerking met MentaVitalis heeft, kun je kosteloos en vertrouwelijk van onze coaching gebruik maken.

Contactformulier