Coaching met driegesprekken bij DrieGasthuizenGroep

Driegesprekken zorgen voor meer aansluiting tussen wat je leert en de dagelijkse praktijk. Voor meer begrip, effectieve communicatie en een positieve samenwerking. 

In mei 2023 starten MentaVitalis en DrieGasthuizenGroep een pilot in driegesprekken. Het gaat hierbij om het combineren van coaching met driegesprekken met je direct leidinggevende. 

Doelen

  • Het coachingstraject is gericht op jouw groei, ontwikkeling en werkplezier. 
  • In driegesprekken krijgt je leidinggevende meer handvatten om jou te begeleiden. Ook kan hij of zij advies geven voor jouw leerdoelen. Het blijft jouw traject. Je staat zelf aan het roer van je ontwikkeling. 
  • Je coach krijgt een completer beeld op de interactie en samenwerking. En de context van het team en de organisatie. Hiermee kan de coach jou beter ondersteunen.

Vooraf en aanmelden

Er vindt een gesprek plaats tussen jou en je leidinggevende waarin jullie coaching met driegesprekken bespreken. Als gezamenlijk besloten wordt tot deze vorm van coaching, kun je je zelf aanmelden.

Aanmelden kan alleen online door onderstaand formulier in te sturen.

Bij driegesprekken selecteren wij een passende coach die aan jou wordt voorgelegd. Na jouw toestemming krijgt de coach jullie gegevens om contact op te nemen.

Locatie

De driegesprekken zijn bij voorkeur face-to-face op een rustige locatie. In overleg met de coach bepalen jullie de locatie in/om Arnhem. Dat kan de locatie van de coach zijn, of een locatie van DGG om reizen te beperken. Wanneer het gesprek bij DGG plaatsvindt, gaan we ervan uit dat jij een ruimte regelt en dat tijdig aan je coach en leidinggevende laat weten.

Voor jouw individuele gesprekken kun je overleggen met de coach. Dit kan op locatie van de coach, maar ook telefonisch of online. 

Driegesprek

Start

Je coach leidt het gesprek en is neutraal. In het begin wordt besproken wat jij qua vertrouwelijkheid van belang vindt.
Het uitgangspunt is positief. Bijvoorbeeld: wat gaat er goed en wat wil je versterken, waar loop je tegenaan en wat wil je leren? Zowel jij als je leidinggevende geven jullie ideeën aan voor de leerdoelen. Je leidinggevende kan ook kijken naar de team- en organisatiedoelen.

Het kan zijn dat er emoties naar boven komen. Het is goed als deze bespreekbaar worden, zodat de sfeer open is.

Soms is het goed als de leidinggevende wat later aansluit of eerder het gesprek verlaat. De coach en jij kunnen dan nader kennismaken, het vervolg plannen en eventuele vragen beantwoorden. Ook kan het zijn dat je eerst liever een individueel gesprek met je coach voert. Bijvoorbeeld als je hulpvraag ook (privé)vragen heeft, die je liever vertrouwelijk alleen met je coach bespreekt.

Coaching

Je leerdoelen uit het driegesprek helpen jullie bij de verdere invulling van het traject. Je werkt hier samen met je coach verder aan.   

Afsluiting

Het traject eindigt met weer een driegesprek. Dit gesprek is een evaluatie van de resultaten uit jouw coachingstraject. In overleg met je coach en leidinggevende, plan je deze afspraak in.

Overige informatie

  • Driegesprekken zijn geen verplichting; je kan ook kiezen voor een vertrouwelijk traject zonder leidinggevende. 
  • In deze pilot valt de tijd die besteed wordt aan coaching met driegesprekken onder de 8 uur individuele coaching bij MentaVitalis die je per kalenderjaar mag gebruiken. 
  • Coaching met driegesprekken is bedoeld om prettiger te werken. Het is niet bedoeld voor situaties waarbij er sprake is van een ziekmelding of een wens om een arbeidsrelatie te beëindigen. 

Niet alle coaches voeren ook driegesprekken. Ook moeten we rekening houden met drie agenda’s: die van jou, je leidinggevende en de coach. Om die reden kunnen we niet garanderen dat een traject altijd binnen een week kan starten.

Wil je je aanmelden voor driegesprekken?

Als medewerker van de DrieGasthuizenGroep kun je onderstaand formulier invullen en versturen. De inhoud van dit formulier wordt vertrouwelijk door ons behandeld. Je ontvangt binnen 3 werkdagen een reactie van ons.

Persoonlijke gegevens

DD slash MM slash JJJJ

Gegevens direct leidinggevende

Bevlogen blijven werken

Wanneer je werkgever of arbeidsongeschiktheidsverzekeraar een samenwerking met MentaVitalis heeft, kun je kosteloos en vertrouwelijk van onze coaching gebruik maken.

Contactformulier